.
מודעות מומלצות
משחקים חדשים
כניסות: 4123
כניסות: 3487
משחקי פעולה
כניסות: 3174
משחקי חשיבה
כניסות: 4447
משחקי חשיבה
כניסות: 5191
משחקי חשיבה
כניסות: 13024
משחקים שונים
אתרי משחקים נוספים
וואלה כיף - משחקים משחקים
משחקים להורדה חדשים
כניסות: 4659
כניסות: 2442
כניסות: 6900

טרזןמסך מלא
כיבוי אור

המשחק בטעינה
הוספת משחק למועדפים

משחק טרזן

מטרת המשחק טרזן להשיג כמה שיותר נקודות ולעבור שלבים בלי להיפסל

לינק למשחק:
0,0, 13/7/2010
0,0, 13/7/2010
0,0, 13/7/2010
משחקים מומלצים
כניסות: 14671
משחקי ילדים
כניסות: 13727
משחקי חשיבה
כניסות: 13024
משחקים שונים
כניסות: 11051
כניסות: 6508
משחקי פעולה
כניסות: 6477
משחקי ילדים
משחקים להורדה מומלצים
כניסות: 6900
כניסות: 4659
כניסות: 2442