.
מודעות מומלצות
משחקים חדשים
כניסות: 3861
כניסות: 3208
משחקי פעולה
כניסות: 2946
משחקי חשיבה
כניסות: 4130
משחקי חשיבה
כניסות: 4970
משחקי חשיבה
כניסות: 12782
משחקים שונים
אתרי משחקים נוספים
וואלה כיף - משחקים משחקים
משחקים להורדה חדשים
כניסות: 4477
כניסות: 2277
כניסות: 6639

טרזןמסך מלא
כיבוי אור

המשחק בטעינה
הוספת משחק למועדפים

משחק טרזן

מטרת המשחק טרזן להשיג כמה שיותר נקודות ולעבור שלבים בלי להיפסל

לינק למשחק:
0,0, 13/7/2010
0,0, 13/7/2010
משחקים מומלצים
כניסות: 14217
משחקי ילדים
כניסות: 13393
משחקי חשיבה
כניסות: 12782
משחקים שונים
כניסות: 10527
כניסות: 6258
משחקי פעולה
כניסות: 6178
משחקי ילדים
משחקים להורדה מומלצים
כניסות: 6639
כניסות: 4477
כניסות: 2277