.
מודעות מומלצות
משחקים חדשים
כניסות: 4079
כניסות: 3435
משחקי פעולה
כניסות: 3136
משחקי חשיבה
כניסות: 4381
משחקי חשיבה
כניסות: 5161
משחקי חשיבה
כניסות: 12989
משחקים שונים
אתרי משחקים נוספים
וואלה כיף - משחקים משחקים
משחקים להורדה חדשים
כניסות: 4624
כניסות: 2411
כניסות: 6862

טרזןמסך מלא
כיבוי אור

המשחק בטעינה
הוספת משחק למועדפים

משחק טרזן

מטרת המשחק טרזן להשיג כמה שיותר נקודות ולעבור שלבים בלי להיפסל

לינק למשחק:
0,0, 13/7/2010
0,0, 13/7/2010
0,0, 13/7/2010
משחקים מומלצים
כניסות: 14590
משחקי ילדים
כניסות: 13684
משחקי חשיבה
כניסות: 12989
משחקים שונים
כניסות: 10981
כניסות: 6467
משחקי פעולה
כניסות: 6422
משחקי ילדים
משחקים להורדה מומלצים
כניסות: 6862
כניסות: 4624
כניסות: 2411