.
מודעות מומלצות
משחקים חדשים
כניסות: 3885
כניסות: 3237
משחקי פעולה
כניסות: 2969
משחקי חשיבה
כניסות: 4163
משחקי חשיבה
כניסות: 4993
משחקי חשיבה
כניסות: 12804
משחקים שונים
אתרי משחקים נוספים
וואלה כיף - משחקים משחקים
משחקים להורדה חדשים
כניסות: 4500
כניסות: 2300
כניסות: 6667

טרזןמסך מלא
כיבוי אור

המשחק בטעינה
הוספת משחק למועדפים

משחק טרזן

מטרת המשחק טרזן להשיג כמה שיותר נקודות ולעבור שלבים בלי להיפסל

לינק למשחק:
0,0, 13/7/2010
0,0, 13/7/2010
משחקים מומלצים
כניסות: 14271
משחקי ילדים
כניסות: 13434
משחקי חשיבה
כניסות: 12804
משחקים שונים
כניסות: 10615
כניסות: 6284
משחקי פעולה
כניסות: 6214
משחקי ילדים
משחקים להורדה מומלצים
כניסות: 6667
כניסות: 4500
כניסות: 2300