.
מודעות מומלצות
משחקים חדשים
כניסות: 3901
כניסות: 3258
משחקי פעולה
כניסות: 2984
משחקי חשיבה
כניסות: 4178
משחקי חשיבה
כניסות: 5009
משחקי חשיבה
כניסות: 12818
משחקים שונים
אתרי משחקים נוספים
וואלה כיף - משחקים משחקים
משחקים להורדה חדשים
כניסות: 4515
כניסות: 2305
כניסות: 6686

טרזןמסך מלא
כיבוי אור

המשחק בטעינה
הוספת משחק למועדפים

משחק טרזן

מטרת המשחק טרזן להשיג כמה שיותר נקודות ולעבור שלבים בלי להיפסל

לינק למשחק:
0,0, 13/7/2010
0,0, 13/7/2010
0,0, 13/7/2010
משחקים מומלצים
כניסות: 14307
משחקי ילדים
כניסות: 13451
משחקי חשיבה
כניסות: 12818
משחקים שונים
כניסות: 10660
כניסות: 6295
משחקי פעולה
כניסות: 6241
משחקי ילדים
משחקים להורדה מומלצים
כניסות: 6686
כניסות: 4515
כניסות: 2305