.
מודעות מומלצות
משחקים חדשים
כניסות: 3835
כניסות: 3183
משחקי פעולה
כניסות: 2923
משחקי חשיבה
כניסות: 4093
משחקי חשיבה
כניסות: 4951
משחקי חשיבה
כניסות: 12752
משחקים שונים
אתרי משחקים נוספים
וואלה כיף - משחקים משחקים
משחקים להורדה חדשים
כניסות: 4460
כניסות: 2263
כניסות: 6620

טרזןמסך מלא
כיבוי אור

המשחק בטעינה
הוספת משחק למועדפים

משחק טרזן

מטרת המשחק טרזן להשיג כמה שיותר נקודות ולעבור שלבים בלי להיפסל

לינק למשחק:
0,0, 13/7/2010
משחקים מומלצים
כניסות: 14171
משחקי ילדים
כניסות: 13365
משחקי חשיבה
כניסות: 12752
משחקים שונים
כניסות: 10460
כניסות: 6235
משחקי פעולה
כניסות: 6152
משחקי ילדים
משחקים להורדה מומלצים
כניסות: 6620
כניסות: 4460
כניסות: 2263