.
מודעות מומלצות
משחקים חדשים
כניסות: 4235
כניסות: 3614
משחקי פעולה
כניסות: 3291
משחקי חשיבה
כניסות: 4649
משחקי חשיבה
כניסות: 5303
משחקי חשיבה
כניסות: 13169
משחקים שונים
אתרי משחקים נוספים
וואלה כיף - משחקים משחקים
משחקים להורדה חדשים
כניסות: 4754
כניסות: 2522
כניסות: 6991

טרזןמסך מלא
כיבוי אור

המשחק בטעינה
הוספת משחק למועדפים

משחק טרזן

מטרת המשחק טרזן להשיג כמה שיותר נקודות ולעבור שלבים בלי להיפסל

לינק למשחק:
0,0, 13/7/2010
משחקים מומלצים
כניסות: 14860
משחקי ילדים
כניסות: 13899
משחקי חשיבה
כניסות: 13169
משחקים שונים
כניסות: 11297
כניסות: 6638
משחקי פעולה
כניסות: 6636
משחקי ילדים
משחקים להורדה מומלצים
כניסות: 6991
כניסות: 4754
כניסות: 2522