.
מודעות מומלצות
משחקים חדשים
כניסות: 3932
כניסות: 3293
משחקי פעולה
כניסות: 3011
משחקי חשיבה
כניסות: 4219
משחקי חשיבה
כניסות: 5041
משחקי חשיבה
כניסות: 12859
משחקים שונים
אתרי משחקים נוספים
וואלה כיף - משחקים משחקים
משחקים להורדה חדשים
כניסות: 4544
כניסות: 2324
כניסות: 6717

טרזןמסך מלא
כיבוי אור

המשחק בטעינה
הוספת משחק למועדפים

משחק טרזן

מטרת המשחק טרזן להשיג כמה שיותר נקודות ולעבור שלבים בלי להיפסל

לינק למשחק:
0,0, 13/7/2010
0,0, 13/7/2010
משחקים מומלצים
כניסות: 14363
משחקי ילדים
כניסות: 13517
משחקי חשיבה
כניסות: 12859
משחקים שונים
כניסות: 10734
כניסות: 6325
משחקי פעולה
כניסות: 6275
משחקי ילדים
משחקים להורדה מומלצים
כניסות: 6717
כניסות: 4544
כניסות: 2324