.
מודעות מומלצות
משחקים חדשים
כניסות: 4200
כניסות: 3577
משחקי פעולה
כניסות: 3258
משחקי חשיבה
כניסות: 4580
משחקי חשיבה
כניסות: 5271
משחקי חשיבה
כניסות: 13120
משחקים שונים
אתרי משחקים נוספים
וואלה כיף - משחקים משחקים
משחקים להורדה חדשים
כניסות: 4728
כניסות: 2487
כניסות: 6960

טרזןמסך מלא
כיבוי אור

המשחק בטעינה
הוספת משחק למועדפים

משחק טרזן

מטרת המשחק טרזן להשיג כמה שיותר נקודות ולעבור שלבים בלי להיפסל

לינק למשחק:
0,0, 13/7/2010
משחקים מומלצים
כניסות: 14796
משחקי ילדים
כניסות: 13847
משחקי חשיבה
כניסות: 13120
משחקים שונים
כניסות: 11201
כניסות: 6595
משחקי פעולה
כניסות: 6586
משחקי ילדים
משחקים להורדה מומלצים
כניסות: 6960
כניסות: 4728
כניסות: 2487