.
מודעות מומלצות
משחקים חדשים
כניסות: 4010
כניסות: 3382
משחקי פעולה
כניסות: 3085
משחקי חשיבה
כניסות: 4314
משחקי חשיבה
כניסות: 5097
משחקי חשיבה
כניסות: 12939
משחקים שונים
אתרי משחקים נוספים
וואלה כיף - משחקים משחקים
משחקים להורדה חדשים
כניסות: 4590
כניסות: 2373
כניסות: 6789

טרזןמסך מלא
כיבוי אור

המשחק בטעינה
הוספת משחק למועדפים

משחק טרזן

מטרת המשחק טרזן להשיג כמה שיותר נקודות ולעבור שלבים בלי להיפסל

לינק למשחק:
0,0, 13/7/2010
0,0, 13/7/2010
משחקים מומלצים
כניסות: 14494
משחקי ילדים
כניסות: 13602
משחקי חשיבה
כניסות: 12939
משחקים שונים
כניסות: 10885
כניסות: 6400
משחקי פעולה
כניסות: 6365
משחקי ילדים
משחקים להורדה מומלצים
כניסות: 6789
כניסות: 4590
כניסות: 2373