.
מודעות מומלצות
משחקים חדשים
כניסות: 3762
כניסות: 3087
משחקי פעולה
כניסות: 2856
משחקי חשיבה
כניסות: 3984
משחקי חשיבה
כניסות: 4884
משחקי חשיבה
כניסות: 12642
משחקים שונים
אתרי משחקים נוספים
וואלה כיף - משחקים משחקים
משחקים להורדה חדשים
כניסות: 4411
כניסות: 2218
כניסות: 6535

טרזןמסך מלא
כיבוי אור

המשחק בטעינה
הוספת משחק למועדפים

משחק טרזן

מטרת המשחק טרזן להשיג כמה שיותר נקודות ולעבור שלבים בלי להיפסל

לינק למשחק:
0,0, 13/7/2010
0,0, 13/7/2010
משחקים מומלצים
כניסות: 14032
משחקי ילדים
כניסות: 13243
משחקי חשיבה
כניסות: 12642
משחקים שונים
כניסות: 10269
כניסות: 6155
משחקי פעולה
כניסות: 5997
משחקי ילדים
משחקים להורדה מומלצים
כניסות: 6535
כניסות: 4411
כניסות: 2218