.
מודעות מומלצות
משחקים חדשים
כניסות: 3804
כניסות: 3139
משחקי פעולה
כניסות: 2894
משחקי חשיבה
כניסות: 4050
משחקי חשיבה
כניסות: 4928
משחקי חשיבה
כניסות: 12698
משחקים שונים
אתרי משחקים נוספים
וואלה כיף - משחקים משחקים
משחקים להורדה חדשים
כניסות: 4435
כניסות: 2240
כניסות: 6588

טרזןמסך מלא
כיבוי אור

המשחק בטעינה
הוספת משחק למועדפים

משחק טרזן

מטרת המשחק טרזן להשיג כמה שיותר נקודות ולעבור שלבים בלי להיפסל

לינק למשחק:
0,0, 13/7/2010
0,0, 13/7/2010
0,0, 13/7/2010
משחקים מומלצים
כניסות: 14110
משחקי ילדים
כניסות: 13322
משחקי חשיבה
כניסות: 12698
משחקים שונים
כניסות: 10366
כניסות: 6196
משחקי פעולה
כניסות: 6086
משחקי ילדים
משחקים להורדה מומלצים
כניסות: 6588
כניסות: 4435
כניסות: 2240