.
מודעות מומלצות
משחקים חדשים
כניסות: 3827
כניסות: 3170
משחקי פעולה
כניסות: 2911
משחקי חשיבה
כניסות: 4074
משחקי חשיבה
כניסות: 4942
משחקי חשיבה
כניסות: 12729
משחקים שונים
אתרי משחקים נוספים
וואלה כיף - משחקים משחקים
משחקים להורדה חדשים
כניסות: 4443
כניסות: 2250
כניסות: 6609

טרזןמסך מלא
כיבוי אור

המשחק בטעינה
הוספת משחק למועדפים

משחק טרזן

מטרת המשחק טרזן להשיג כמה שיותר נקודות ולעבור שלבים בלי להיפסל

לינק למשחק:
0,0, 13/7/2010
0,0, 13/7/2010
0,0, 13/7/2010
משחקים מומלצים
כניסות: 14143
משחקי ילדים
כניסות: 13355
משחקי חשיבה
כניסות: 12729
משחקים שונים
כניסות: 10413
כניסות: 6211
משחקי פעולה
כניסות: 6119
משחקי ילדים
משחקים להורדה מומלצים
כניסות: 6609
כניסות: 4443
כניסות: 2250