.
מודעות מומלצות
משחקים חדשים
כניסות: 3863
כניסות: 3209
משחקי פעולה
כניסות: 2946
משחקי חשיבה
כניסות: 4130
משחקי חשיבה
כניסות: 4974
משחקי חשיבה
כניסות: 12783
משחקים שונים
אתרי משחקים נוספים
וואלה כיף - משחקים משחקים
משחקים להורדה חדשים
כניסות: 4477
כניסות: 2277
כניסות: 6642

טרזןמסך מלא
כיבוי אור

המשחק בטעינה
הוספת משחק למועדפים

משחק טרזן

מטרת המשחק טרזן להשיג כמה שיותר נקודות ולעבור שלבים בלי להיפסל

לינק למשחק:
0,0, 13/7/2010
0,0, 13/7/2010
משחקים מומלצים
כניסות: 14219
משחקי ילדים
כניסות: 13396
משחקי חשיבה
כניסות: 12783
משחקים שונים
כניסות: 10530
כניסות: 6259
משחקי פעולה
כניסות: 6179
משחקי ילדים
משחקים להורדה מומלצים
כניסות: 6642
כניסות: 4477
כניסות: 2277