.
מודעות מומלצות
משחקים חדשים
כניסות: 3963
כניסות: 3324
משחקי פעולה
כניסות: 3035
משחקי חשיבה
כניסות: 4248
משחקי חשיבה
כניסות: 5058
משחקי חשיבה
כניסות: 12884
משחקים שונים
אתרי משחקים נוספים
וואלה כיף - משחקים משחקים
משחקים להורדה חדשים
כניסות: 4551
כניסות: 2340
כניסות: 6752

טרזןמסך מלא
כיבוי אור

המשחק בטעינה
הוספת משחק למועדפים

משחק טרזן

מטרת המשחק טרזן להשיג כמה שיותר נקודות ולעבור שלבים בלי להיפסל

לינק למשחק:
0,0, 13/7/2010
0,0, 13/7/2010
משחקים מומלצים
כניסות: 14404
משחקי ילדים
כניסות: 13538
משחקי חשיבה
כניסות: 12884
משחקים שונים
כניסות: 10773
כניסות: 6346
משחקי פעולה
כניסות: 6308
משחקי ילדים
משחקים להורדה מומלצים
כניסות: 6752
כניסות: 4551
כניסות: 2340