.
מודעות מומלצות
משחקים חדשים
כניסות: 4374
כניסות: 3796
משחקי פעולה
כניסות: 3516
משחקי חשיבה
כניסות: 4914
משחקי חשיבה
כניסות: 5485
משחקי חשיבה
כניסות: 13398
משחקים שונים
אתרי משחקים נוספים
וואלה כיף - משחקים משחקים
משחקים להורדה חדשים
כניסות: 4839
כניסות: 2611
כניסות: 7111

טרזןמסך מלא
כיבוי אור

המשחק בטעינה
הוספת משחק למועדפים

משחק טרזן

מטרת המשחק טרזן להשיג כמה שיותר נקודות ולעבור שלבים בלי להיפסל

לינק למשחק:
0,0, 13/7/2010
0,0, 13/7/2010
0,0, 13/7/2010
משחקים מומלצים
כניסות: 15119
משחקי ילדים
כניסות: 14159
משחקי חשיבה
כניסות: 13398
משחקים שונים
כניסות: 11565
כניסות: 6935
משחקי ילדים
כניסות: 6849
משחקי פעולה
משחקים להורדה מומלצים
כניסות: 7111
כניסות: 4839
כניסות: 2611