.
מודעות מומלצות
משחקים חדשים
כניסות: 3869
כניסות: 3214
משחקי פעולה
כניסות: 2950
משחקי חשיבה
כניסות: 4142
משחקי חשיבה
כניסות: 4978
משחקי חשיבה
כניסות: 12787
משחקים שונים
אתרי משחקים נוספים
וואלה כיף - משחקים משחקים
משחקים להורדה חדשים
כניסות: 4483
כניסות: 2282
כניסות: 6648

טרזןמסך מלא
כיבוי אור

המשחק בטעינה
הוספת משחק למועדפים

משחק טרזן

מטרת המשחק טרזן להשיג כמה שיותר נקודות ולעבור שלבים בלי להיפסל

לינק למשחק:
0,0, 13/7/2010
0,0, 13/7/2010
משחקים מומלצים
כניסות: 14227
משחקי ילדים
כניסות: 13409
משחקי חשיבה
כניסות: 12787
משחקים שונים
כניסות: 10549
כניסות: 6261
משחקי פעולה
כניסות: 6185
משחקי ילדים
משחקים להורדה מומלצים
כניסות: 6648
כניסות: 4483
כניסות: 2282