.
מודעות מומלצות
משחקים חדשים
כניסות: 3807
כניסות: 3150
משחקי פעולה
כניסות: 2896
משחקי חשיבה
כניסות: 4055
משחקי חשיבה
כניסות: 4929
משחקי חשיבה
כניסות: 12701
משחקים שונים
אתרי משחקים נוספים
וואלה כיף - משחקים משחקים
משחקים להורדה חדשים
כניסות: 4435
כניסות: 2241
כניסות: 6589

טרזןמסך מלא
כיבוי אור

המשחק בטעינה
הוספת משחק למועדפים

משחק טרזן

מטרת המשחק טרזן להשיג כמה שיותר נקודות ולעבור שלבים בלי להיפסל

לינק למשחק:
0,0, 13/7/2010
0,0, 13/7/2010
0,0, 13/7/2010
משחקים מומלצים
כניסות: 14114
משחקי ילדים
כניסות: 13324
משחקי חשיבה
כניסות: 12701
משחקים שונים
כניסות: 10369
כניסות: 6200
משחקי פעולה
כניסות: 6092
משחקי ילדים
משחקים להורדה מומלצים
כניסות: 6589
כניסות: 4435
כניסות: 2241