.
מודעות מומלצות
משחקים חדשים
כניסות: 4154
כניסות: 3521
משחקי פעולה
כניסות: 3210
משחקי חשיבה
כניסות: 4515
משחקי חשיבה
כניסות: 5224
משחקי חשיבה
כניסות: 13057
משחקים שונים
אתרי משחקים נוספים
וואלה כיף - משחקים משחקים
משחקים להורדה חדשים
כניסות: 4687
כניסות: 2460
כניסות: 6923

טרזןמסך מלא
כיבוי אור

המשחק בטעינה
הוספת משחק למועדפים

משחק טרזן

מטרת המשחק טרזן להשיג כמה שיותר נקודות ולעבור שלבים בלי להיפסל

לינק למשחק:
0,0, 13/7/2010
0,0, 13/7/2010
משחקים מומלצים
כניסות: 14730
משחקי ילדים
כניסות: 13782
משחקי חשיבה
כניסות: 13057
משחקים שונים
כניסות: 11129
כניסות: 6546
משחקי פעולה
כניסות: 6528
משחקי ילדים
משחקים להורדה מומלצים
כניסות: 6923
כניסות: 4687
כניסות: 2460