.
מודעות מומלצות
משחקים חדשים
כניסות: 4042
כניסות: 3401
משחקי פעולה
כניסות: 3111
משחקי חשיבה
כניסות: 4352
משחקי חשיבה
כניסות: 5129
משחקי חשיבה
כניסות: 12959
משחקים שונים
אתרי משחקים נוספים
וואלה כיף - משחקים משחקים
משחקים להורדה חדשים
כניסות: 4603
כניסות: 2398
כניסות: 6824

טרזןמסך מלא
כיבוי אור

המשחק בטעינה
הוספת משחק למועדפים

משחק טרזן

מטרת המשחק טרזן להשיג כמה שיותר נקודות ולעבור שלבים בלי להיפסל

לינק למשחק:
0,0, 13/7/2010
0,0, 13/7/2010
0,0, 13/7/2010
משחקים מומלצים
כניסות: 14525
משחקי ילדים
כניסות: 13643
משחקי חשיבה
כניסות: 12959
משחקים שונים
כניסות: 10949
כניסות: 6446
משחקי פעולה
כניסות: 6385
משחקי ילדים
משחקים להורדה מומלצים
כניסות: 6824
כניסות: 4603
כניסות: 2398