.
מודעות מומלצות
משחקים חדשים
כניסות: 3767
כניסות: 3090
משחקי פעולה
כניסות: 2858
משחקי חשיבה
כניסות: 3988
משחקי חשיבה
כניסות: 4889
משחקי חשיבה
כניסות: 12648
משחקים שונים
אתרי משחקים נוספים
וואלה כיף - משחקים משחקים
משחקים להורדה חדשים
כניסות: 4414
כניסות: 2220
כניסות: 6537

טרזןמסך מלא
כיבוי אור

המשחק בטעינה
הוספת משחק למועדפים

משחק טרזן

מטרת המשחק טרזן להשיג כמה שיותר נקודות ולעבור שלבים בלי להיפסל

לינק למשחק:
0,0, 13/7/2010
0,0, 13/7/2010
משחקים מומלצים
כניסות: 14047
משחקי ילדים
כניסות: 13251
משחקי חשיבה
כניסות: 12648
משחקים שונים
כניסות: 10277
כניסות: 6158
משחקי פעולה
כניסות: 6008
משחקי ילדים
משחקים להורדה מומלצים
כניסות: 6537
כניסות: 4414
כניסות: 2220